Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n jalostusuroslistaa päivitetään Jalostustoimikunnan toimesta ajoittain. Mikäli kuitenkin huomaat listalla puutteita, tai haluat nopeuttaa uroksen lisäämistä, ole hyvä ja täytä allaolevat tiedot.

Haluamme muistuttaa, että jalostusuroslistalle pääsyn vaatimuksena on Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n vuosikokouksen valtuuttaman JTO:n ( Jalostuksen tavoiteohjelma ) minimivaatimukset jalostussuositukselle.

Löydät tarkemmat tiedot JTO:n sivulta 41, kohta 6.2 ”Suosituksen jalostuskoirille ja yhdistelmille”

Ennen kortin täyttämistä suorita koiran mittaukset, mittaa useita kertoja, ota tulosten keskiarvo.                                                                 

Pään mittaus ohjeet:
–    Pään pituus, mitataan niska kyhmystä kirsun päähän.
–    Kallon pituus, mitataan niskakyhmystä silmien etureunaan.
–    Kallon ympärys, mitataan heti korvien etupuolelta.
–    Kuonon ympärys, mitataan silmien etupuolelta, kuonon tyvestä.

Rungon mittaus:
–    Säkäkorkeus mitataan etujalat suoraan rungon alla
–    Rinnan ympärys mitataan, etujalan takaa
–    Rungon pituus mitataan, rintakyhmystä istuinluun päähän

 Hammaspuutokset merkitään oheisen kaavion numeroilla. esim.  M311, M411. C304

Suora kulissi tarkoittaa sitä, että pienet etuhampaat ovat hammaskartan mukaisesti vierekkäin, ei poikkeamia rivistöstä.

Vapaamuotoisissa kertomuksissa tulisi ilmetä. mm seuraavia asioita.

Luolatyöskentely
Tyhjässä luolassa: meneekö hyvin, äänteleekö, tuleeko helposti ulos.
Miten ilmaisee riistan. Onko äänetön niputtaja. Ramppaako ulkona. Vetääkö ulos vai jääkö myttäämään. Palvooko raatoa. Meneekö helposti takaisin luolaan.

Käyttö muussa metsästyksessä
Kerro oletko käyttänyt koiraa muussa metsästyksessä, esim,  vesiriistaan, jäljestykseen, ajavana koirana, villisialle yms. 
Kerro näistä työskentelyistä sekä työskentely tavoista.
Käytös kotona,tarhassa sekä muissa tilanteissa
Onko aina äänessä vai huomaamaton hissukka. Suhtautuminen muihin koiriin. Suhtautuminen vieraisiin ihmisiin.

Lähisuvun sairaudet
Tiedossa olevat viat ja sairaudet. (sisarukset sekä vanhemmat )

Valokuvat
Koirasta tulee olla vähintään yksi valokuva. Jossa koira seisoo luonnollisessa perusasennossa. Kuva tulee olla suoraan sivulta otettu. Ei etuviistosta otettuna. Lisäksi olisi hyvä olla suoraan edestä otettu kuva, josta erottuu koiran pää, sekä rinta.
Kaavake tulee täyttää rehellisesti, sekä totuudenmukaisesti. Omistaja vastaa antamistaan tiedoista, ei yhdistys.
Omistajan yhteystietoja ei julkaista nettisivulla. Kaavakkeen täyttää aina omistaja.
Käytännössä homma toimii niin, että uroksesta kiinnostunut henkilö (oltava yhdistyksen jäsen) ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan, ja ilmoittaa mistä uroksesta on kiinnostunut, ja mille nartulle, sekä antaa omat yhteystiedot. Jalostustoimikunta välittää tiedot uroksen omistajalle, joka itse ottaa yhteyttä nartun omistajaan.