Pentuvälityksen ohjeet

Tulevat pentueet ilmoitetaan jalostustoimikunnalle mieluiten s-postilla. Pentue lisätään pentulistalle, kun on varmistunut, että narttu  on astutettu hyväksytyllä uroksella. Kasvattajan velvollisuus on ilmoittaa viipymättä, jos narttu todetaan tyhjäksi.
Tärkeää on laittaa pentueilmoitukseen emän ja isän tiedot sekä kasvattajan kaikki olemassa olevat yhteystiedot (paikkakunta, puhelin, sposti, kotisivu, vanhempien kuvat). Rotujärjestön pentulistalle otettavan pentueen kasvattaja ilmoittaa pennun myyntihinnan ja se lisätään ilmoitukseen. Tällä pyritään hillitsemään pentujen hinnan nousua ja pentubisnestä.

Pentue pidetään listalla 2 kk pentujen syntymän jälkeen, jonka jälkeen se poistetaan listalta. Jos kasvattaja haluaa pitää pentueen pidempään listalla, hänen on huolehdittava ilmoituksesta pentuvälittäjälle. Kun kaikki pennut on varattu / myyty, kasvattajan tulee ilmoittaa välittömästi pentuvälitykseen, jolloin pentue poistetaan listalta.

Pentuvälitys ottaa listalle yhdistyksen jäsenien kasvattamat ja jalostustoimikunnan käsittelemät pentueet, jotka täyttävät ohjesäännön kriteerit. Listalle otetaan myös jalostustoimikunnan poikkeusluvalla teetetyt pentueet. Pentulistalle ei oteta pentuetta, jota jalostusneuvoja ei ole jostakin syystä hyväksynyt. Pentuvälityksessä olevat pennut myydään Suomen Kennelliiton kauppasopimuslomaketta käyttäen. 

PENTUEET

  • Välityksessä ei pentueita