Lomakkeita

Käy tutustumassa Kennelliiton ylläpitämään, saksanmetsästysterrierien jalostustietokantaan. Kasvattajat huomio! Nartunomistaja tulee varmistaa aina ennen astutustapahtumaa, että uroksen ja nartun terveystutkimustulokset ovat voimassa (polvet ja silmät tarkastettu aikaisintaan 12 kk vanhana ja silmätarkastuslausunto ei ole 24 kk vanhempi).

Jos narttu on täyttänyt astutushetkellä 8 vuotta, pentujen rekisteröintiä varten täytyy emolle hankkia eläinlääkäriltä terveystodistus, joka postitetaan pentueilmoituksen mukana Kennelliittoon (pvm ennen astutuspäivää). Todistus ei saa olla yli 6 kk vanha. Nartulla saa teettää maksimissaan viisi pentuetta, kuudetta ei Kennelliitossa enää rekisteröidä. Kennelliitto on 1.1.2010 alkaen luopunut kaikista poikkeusluvista. Pentueet, joiden vanhemmat eivät täytä jalostuskoiralle asetettuja vaatimuksia, merkitään EJ-rekisteriin (ei jalostukseen-rekisteri). Tuontikoirien jalostuskäyttöä koskevat samat PEVISA-määräykset. Koiran periyttämien linssiluksaation osalta saadaan selville DNA-testin avulla.

DNA-tutkimuksia tekee esimerkiksi MyDOgDNALaboklin (Kennelliiton jäsenille edullisempaa)
 Jalostustoimikunta odottelee myös koiran tutkimustuloksia. Tulokset voi lähettää jalostustoimikunnalle.

Jalostustoimikunnan kokoonpano ja toiminta-aika

 • vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan
 • toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka kaikki toimivat jalostusneuvojina
 • pentuvälittäjän toimikausi on kolme vuotta, hän osallistuu toimikunnan kokouksiin
 • toimikunnan jäsenien tulee tulee olla hyvin rotuun ja sen metsästysominaisuuksiin perehtyneitä henkilöitä heidän tulee olla perehtyneitä rodun käyttötarkoitukseen sekä koirien perinnöllisiin sairauksiin, jalostus- ja kasvatusasioihin sekä Suomen Kennelliiton antamiin ohjeisiin koiran kasvatuksessa henkilöiden tulee olla neuvottelutaitoisia

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien torjuminen

Jalostuskoirat tarkastetaan PEVISA:n ohjeen mukaisesti. Sairastapaukset tilastoidaan ja aineistoa tutkitaan ja sairaustapauksista tiedotetaan kasvattajille. Linssiluksaatiota sairastavaa koiraa, sen sisaruksia tai sairaan koiran ensimmäisen polven jälkeläisiä ja vanhempia ei tule käyttää jalostukseen. Silmäsairauksiin luetaan kuuluvaksi LL, katarakta, HC, PRA, distichiasis, ektooppinen cilia, trichiasis, entropion ja glaukooma. RD ja PPM ovat harvinaisia rodussa, ettei perinnöllisyydestä ole varmuutta. Suositellaan, että toinen parituskumppani on terve. Distichiasis, ektooppinen cilia, trichiasis, entropion tai glaukooma-sairaita koiria voidaan käyttää jalostukseen (samoin niiden terveitä sukulaisia ), mikäli ne muutoin ovat rotunsa hyviä edustajia ja paritteluun käytetään tervesilmäistä yksilöä. 

Urokselle ja nartulle asetettavat jalostussuositukset

 • jalostuskoiralta vaaditaan vähintään luolakoirien taipumuskokeesta B-asteen tai metsästyskokeen (LUME) hyväksytty tulos
 • suositaan metsästyskokeen (LUME) hyväksytysti suorittaneita ja vesiriista (VERI) kokeessa palkittuja jalostuskoiria
 • jalostuskoirien tulee olla palkittu näyttelyissä vähintään HYVÄ- palkinnolla
 • jos koira on saanut näyttelyissä arvosteluun maininnan todetusta aggressiivisuudesta tai koetuomari on huomauttanut arvostelussaan koiran luonteesta vihaisuutta, sitä ei suositella käytettäväksi jalostuksessa, kasvattajan tulee itsensä olla kriittinen jalostuskoiran luonteen suhteen
 • sukusiitoskerroin ei saa ylittää 6,25 % viiteen sukupolveen laskettuna
 • jalostuskoirat ovat silmä- ja polvitarkistettava PEVISA:n mukaisesti ja Kennelliiton ohjetta noudattaen jo ennen astutusta
 • PLL, perinnöllinen kaihi (ent. HC), PRA, distichiasis, ektooppinen cilia, trichiasis, entropion tai glaukooma sairastavaa koiraa, sen sisaruksia tai sairaan koiran ensimmäisen polven jälkeläisiä ja vanhempia ei tule käyttää jalostukseen. DNA testillä todettu PLL- kantaja voidaan astuttaa PLL- normaalilla koiralla.